Wednesday, July 18, 2007

Kepimpinan Rasulullah Di Medan Perang

Menjadi hikmah yang besar Allah Taala mengutuskan para nabi dari golongan manusia. Antaranya agar para nabi dapat menunjukkan teladan yang terbaik dalam segala aspek kehidupan manusia. Ini bertepatan dengan sifat kesyumulan yang dimiliki oleh Islam sendiri. As-Syahid Imam Hassan Al Banna telah menyebut;

"Islam merupakan suatu nizom (sistem) yang menyeluruh, mencangkupi seluruh aspek kehidupan manusia. Ia merupakan negara dan watan atau kerajaan dan umat, akhlak dan kekuatan atau rahmat dan keadilan, pendidikan dan undang-undang atau ilmu dan perlaksanaan, material dan perbendaharaan harta atau pencarian dan kekayaan, jihad dan dakwah atau tentera dan pemikiran, sebagaimana ia merupakan aqidah yang lurus dan ibadah yang betul tanpa adanya perbezaan."

Justeru, Rasulullah sebagai model peribadi muslim yang teragung, telah menunjukkan kepada kita teladan yang terbaik dalam segenap aspek kehidupan manusia. Sirah Rasulullah menjadi bukti hakikat ini. Baginda merupakan seorang anak yang taat, bapa yang mendidik, suami yang penyayang, teman yang dipercayai, guru yang murabbi, panglima yang berani dan pemimpin yang agung. Pendek kata, Rasulullah begitu sempurna dalam setiap aspek kehidupan.

Penulis tidaklah berhasrat untuk menyentuh seluruh aspek kehidupan yang dilalui oleh baginda lantaran peribadi baginda terlalu agung untuk diungkapkan di lembaran-lembaran yang terbatas ini. Insya Allah penulis akan cuba membincangkan satu daripada aspek kehidupan baginda, iaitu Rasulullah sebagai pemimpin di medan perang, dengan menghadkan perbincangan hanya berkenaan peperangan Badar.

Baca Selanjutnya

0 comments: